photographers  

1-dwelling, 2-housing, 3-learning, 4-production, 5-enjoyment, 6-provision, 7-movement

Thanks to the photographers for their kind cooperation.

Margherita Spiluttini, Wien Vienna (A)
1.1 (5), 1.3 (3), 2.8 (6), 2.9 (8), 3.1 (8), 3.2 (10), 3.3 (5), 3.6 (3), 4.3 (3), 5.1 (5), 5.2 (2), 5.4 (8),
6.4 (3), 6.8 (3), 7.1 (5)

Rupert Steiner, Wien Vienna (A)
1.5 (2), 2.6 (3), 3.9 (3), 5.3 (1), 6.3 (1), 7.2 (2)

Paul Ott, Graz (A)
2.3 (3), 6.1 (5), 6.5 (2), 7.5 (3), 7.6 (3)

Ignacio Martinez , Hard (A)
1.6 (3), 3.5 (3), 4.1 (1), 5.7 (2)

Klomfar + Sengmüller, Wien Vienna (A)
2.10 (4), 3.4 (2), 5.6 (3), 6.4 (1)

Myrzik + Jarisch, München Munich (D)
1.7 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)

Nikolaus Schletterer, Innsbruck (A)
4.5 (2), 6.1 (4), 6.7 (3)

Mischa Erben, Wien Vienna (A)
5.5 (1), 6.6 (2)

Arno Bereiter, Lauterach (A)
4.4 (6)

Gisela Erlacher, Wien Vienna (A)
4.6 (2)

Damir Fabianic, Zagreb (Y)
2.1 (4)

Eduard Hueber, New York (USA)
7.4 (2)

Karl Heinz, Innsbruck (A)
6.1 (2)

R. Kiermayer, Wien Vienna (A)
2.4 (3)

Craigh Kuhner, USA
3.10 (1)

Monika Nikolic, Wien Vienna (A)
7.3 (1)

Zita Oberwalder, Graz (A)
6.9 (1)

Pia Odorizzi, Wien Vienna (A)
4.2 (1)

Josef Pausch, Linz (A)
4.2 (2)

Christian Pfaff, Wien Vienna (A)
1.4 (3)

Andrew Phelps, Salzburg (A)
3.8 (4)

Matteo Piazza, Mailand Milan (I)
1.2 (3)

Ralph Richter/architekturphoto, Düsseldorf (D)
5.8 (4)

Franz Sam, Krems (A)
6.2 (2)

Manfred Seidl, Wien Vienna (A)
1.8 (4)

Gruppe SF&H, Bregenz (A)
4.1 (4)

Helmut Tezak, Graz (A)
3.7 (2)

Günter Wett, Innsbruck (A)
2.7 (2)

Gerald Zugmann, Wien Vienna (A)
2.5 (3)

Additional photo material from the architectural centres and the following photographers:

Gisela Erlacher
Walter Fritz
Stefan Haring
Pez Hejduk
Robert Newald
Hermann Seidel
Nikolaus Schletterer
Margherita Spiluttini

additional photos and videos for a+o were taken by:

Angela Althaler
Bettina Frenzel
Wolfgang Oblasser
Stephan Wagner
Christina Zoppel
Kurt Zweifel